قطعات صنعتی ترمومکانیک

به دنیای قطعات صنعتی ترمومکانیک خوش آمدید

خدمات مشاوره ساخت

دسترسی به منابع علمی از یک سو و تجربه انجام پروژه های پیچیده از سوی دیگر، ما را قادر به انجام مشاوره های صنعتی درقالب ” تدوین دانش فنی ساخت” نموده است. تدوین دانش فنی به مجموعه مدارک و مستندات فنی و اجرایی اطلاق میشود که شامل : نقشه های ساختی و کنترلی، تعیین متریال و پیشنهاد متریال جایگزین، لی اوت تولید ، فلوچارت مراحل عمل آوری محصول، نمونه اولیه و غیره می باشد. یا به عبارت دیگر با در اختیار داشتین این مستندات، هر شخص ومجموعه ای قادر به تولید خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید

دسترسی به…