قطعات صنعتی ترمومکانیک

به دنیای قطعات صنعتی ترمومکانیک خوش آمدید

حوزه های اصلی فعالیت ما

نیروگاهی و پتروشیمی

ساپورتهای تاسیساتی

خدمات

نیروگاهی و…